Zapraszam do kontaktu po szczegółowe informacje odnośnie poszczególnych pozycji.

Cennik kursów i specjalizacji ASTD (PLN, brutto) - materiały szkoleniowe i certyfikat w cenie - obowiązuje od 01.01.2022

KURSY

         CENA

Intro Dive - nurkowanie próbne - dla osób, które chcą spróbować nurkowania ze sprzętem powietrznym w kontrolowanych warunkach basenowych. Min. wiek 12 lat. Sprzęt i basen w cenie

          350

Open Water Diver - kurs podstawowy uprawniający do nurkowań do 20 m. Min. wiek 15 lat - uczestnicy pomiędzy 12 a 15 lat otrzymują certyfikat Junior OWD uprawniający do nurkowań do 10 metrów. Sprzęt i basen w cenie kursu.

         2100

Advanced Open Water Diver - nurek zaawansowany - uprawnia do nurkowań do 30 metrów i otwiera drogę do specjalizacji. Min. wymagania - OWD i 15 nurkowań z czego 10 pomiędzy 10 a 20 metrów

         1200

Experienced Diver - doświadczony nurek - uprawnia do nurkowań do 40 m i 10-cio minutowej dekompresji. Min. wymagania - wiek 18 lat, 30 nurkowań z czego 15 pomiędzy 20 a 30 m.

         1400

Scuba Diving Paramedic - pierwsza pomoc przedmedyczna

         w przygotowania

Rescue Diver - nurek ratownik - min. wymagania - wiek 18 lat, AOWD, Scuba Diving Paramedic nie starszy niż 3 lata, 30-ci nurkowań

         1400

Divemaster - nurek przewodnik - stopień profesjonalny, min. wymagania: Experienced Diver, Rescue Diver, SDP nie starszy niż 3 lata, wiek 18 lat, 80 nurkowań

         3000

SPECJALIZACJE

 

Dry Suit Diver - nurkowanie w suchym skafandrze - specjalizację w naszych warunkach można łączyć z kursem OWD, wymagany własny suchy skafander

          600

Cavern Diver - nurkowanie w kawernach - min. wymagania: AOWD, 30 nurkowań z czego 15 pomiędzy 20 a 30 metrów, zestaw dwubutlowy. Specjalizacja do zrobienia na wyjazdach, w miejscach występowania kawern.

          1200

Ice Diver - nurkowanie podlodowe - min. wymagania: AOWD, 30 nurkowań z czego 15 pomiędzy 20 a 30 metrów, zestaw dwubutlowy.

          800

Nitrox Diver - nurkowanie na wzbogaconym powietrzu, zawartość tlenu max. 40% - min. wymagania: OWD

          600

Sidemount Diver - nurkowanie w konfiguracji bocznej - min. wymagania: AOWD, 20-cia nurkowań.

         1500

Wreck Diver - nurkowanie wrakowe, bez penetracji - min. wymagania: AOWD, 30-ci nurkowań z czego 15 pomiędzy 20 a 30 metrów.

          800

USŁUGI

 

Nabijanie powietrza

           1,50 zł za litr pojemności butli

Nitrox do 40%

           3 zł za litr pojemności butli

Serwis automatów oddechowych (Tecline, Aqualung)

          80 zł/brutto za każdy stopień automatu + koszt zestawów 

          serwisowych (cena zależna od modelu automatu)

Wypożyczalnia sprzętu nurkowego

150 zł za komplet sprzętu oprócz butli/dzień (wypożyczenie                    sprzętu tylko dla obecnych i byłych kursantów... i dla przyjaciół                Centrum ;)